05-04-2020 | 15:16

Ook ELE Rally 2020 afgelast

Met pijn in het rallyhart heeft de Stichting ELE Rally, in overleg met de KNAC Nationale Autosport

Federatie (KNAF), Bestuur Sectie Rally, moeten besluiten dat de 56e editie van dit 2-daagse autosport

evenement dit jaar niet doorgaat vanwege het corona-virus. De ELE Rally stond gepland op 5 en 6

juni 2020.

Op vrijwel alle sportieve en organisatorische aspecten zijn momenteel te grote obstakels en

onzekerheden om zo’n groot vrijwilligersevenement veilig, aantrekkelijk en financieel haalbaar te

kunnen en mogen organiseren in de huidige extreme omstandigheden.

Het organisatiecomité betreurt dat er zo weer een mooi regionaal sportevenement in 2020 van de

kalender verdwijnt waar vele liefhebbers, deelnemers en vrijwilligers naar uitkeken. Ook voor de

trouwe sponsors, leveranciers en lokale ondernemers zal dit teleurstellend zijn. Iedereen had het

graag anders gewild. De harde realiteit waarin we momenteel leven dwingt ons helaas om dit jaar

pas op de plaats te maken. Aan de andere kant draagt dit besluit wel bij aan het ontzien van de

hulpverleners, politie en overheden die voorlopig nog tot het uiterste worden belast en voor ons

allen klaar staan.

Uitstel overwogen

Uiteraard is uitstel naar een datum later in het jaar overwogen. Helaas blijven de vele onzekerheden

nog lang bestaan waardoor een alternatieve datum pas in het najaar zou komen te liggen. Echter, het

najaar is met regionale evenementen en andere geplande rally’s reeds overvol. Bovendien komt dan

ook de voorbereiding en de kwaliteit van de ELE Rally 2021 in gevaar. Daarom is de moeilijke

beslissing genomen om dit jaar over te slaan om zo in 2021 nog sterker terug te komen.

Het Organisatiecomité wenst iedereen veel sterkte en gezondheid in deze moeilijke tijd.

Graag tot volgend jaar bij de 56e ELE Rally op 4-5 juni 2021!